kütüphane hakkında

Fatih’in Mahkemesi olarak bilinen bina, erken dönem Osmanlı yapılarından. Bina, esasen tarihte önemli bir duruşmaya ev sahipliği yapmasıyla meşhur. Evliya Çelebi’nin aktardığı üzere, Fatih Sultan Mehmed Fatih Camii’nin yapımı için Rum devşirmesi Mimar(Atik) Sinan’ı görevlendirir. Ondan, caminin Ayasofya’dan büyük inşa edilmesini ister. Ancak, mimar, depremde sağlam olması için sütun boylarını ve kubbeyi Ayasofya’dan küçük yapar. Bunun üzerine hiddetlenen Fatih, mimarın ellerini kestirir. Mimar, Padişah Fatih’i mahkemeye şikayet edince duruşma bu mekanda yapılır ve Kadı, Padişah’ın da ellerinin kesilmesine hükmeder. Mimarın bu adalet karşısında hayranlığı ve Padişah’ı affetmesi sonucu, Fatih, mimara ömür boyu yüklü bir tazminat ödemeye mahkum edilir. Vakıf mallarının haraç mezat elden çıkarıldığı dönemlerde çeşitli eller değiştiren bina, terzi, kuaför ve halıcı dükkânları olarak kullanılmış, nihayet tarihî değeri fark edilerek Üsküdar Belediyesi tarafından satın alınmış, 2006’da TOKİ tarafından restore edilmiştir. Bir süre el sanatları eserlerinin sergilendiği müze-sergi salonu karışımı işlev gören mekan, YediHilal tarafından yeni bir konsept çerçevesinde projelendirildi. Binanın bir “tematik kütüphane” ve etkinlik mekanı olarak hizmet vermesi yolunda başlatılan proje kabul gördü. Böylece, bina bir kütüphane olarak tasarlandı ve iç mekanda, binanın özgünlüğüne zarar vermeyecek bir anlayışla, uygun düzenlemelere gidildi. Bu esnada, belirlenen “Yedi Güzel Adam ve Öncüler” konsepti ekseninde, yazar ve şairlerin kitapları tespit edildi, listeler oluşturuldu ve Üsküdar Belediyesi’nin de yardımlarıyla bunların temini için yoğun bir çalışma başlatıldı.
Şair ve yazarların kendi yazdıkları ve kendileri hakkında yazılanlar olacak şekilde toplamda 1000 civarı kitap ismi belirlendi ve bunlardan üç nüsha alınmasına karar verildi. Ayrıca, kütüphanenin bir “şiir kütüphanesi” olarak da hizmet vermesi amaçlandığından, “Yedi Güzel Adam ve Öncüler” ile yolları kesişmiş şairlerin şiir kitapları da kütüphanede bulundurulacak. Şu durumda, kütüphane yaklaşık 3500 kadar kitapla yola çıkıyor. İlerleyen yıllarda, konsept çerçevesinde kitaplığın zenginleştirilmesi ve bu zenginliğin aktif ve işlevsel kılınması için ciddi çaba gösterilecek. Elinizdeki kitapçıkta şimdilik belirlenen isimlerle ilgili giriş niteliğinde açıklamalar yer almakta. Kütüphane ayrıca özgün atölye ve kurslara, sohbet toplantılarına ve “genç ve öğrenci” merkezli çalışmalara da ev sahipliği yapacak.